Radnice středu - Nezávislí

Vize města, kde
dává smysl žít

Naše cíle

Vzhled města

Podpora studií na modernizaci města, navýšení pěších zón s důrazem na výsadbu zeleně a údržbu městských parků.

Kvalita života a ekologie

Zlepšení podmínek pro navýšení podílu cyklodopravy ve městě, poskytnutí městské hromadné dopravy zdarma.

Pořádek a bezpečnost

Supervize městské policie, její spolupráce s PČR a MÚ při dohledu nad dodržováním pořádku a občanského soužití.

Dostupnost bydlení a služeb

Směřování investic do rekonstrukcí a budování objektů za účelem vytvoření bydlení pro mladé rodiny a seniory.

Kultura s sport

Podpora soukromých a občanských iniciativ při organizování kulturních a sportovních akcí.

Kvalitní školství

Podpora modernizace tříd a využivání informačních technologií, především u technických oborů místních škol.

Kandidáti

Jsme koalice nezávislých kandidátů a členů malých stran, kteří chtějí moderovat velké národní strany a udržovat Sokolov ve středu zájmu všech.

Mgr. Karel Rambousek (43)
pedagog a trenér

Ing. Jaromír Dvořák (62)
dopravní inženýr

Ing. Petr Beneš (62)
jednatel IT společnosti

Vlastimil Doboš (44)
GIS konzultant

Mgr. Zdenka Kopecká (42)
pedagog

Ing. Kamil Kastner (59)
vedoucí ekonom

Bc. Jonáš Krotil, DiS. (37)
IT manažer v mezinárodní společnosti

Jan Růžička (44)
IT specialista

Ing. Jindřich Částka (60)
jednatel stavební společnosti

Mgr. Klára Seidlová (35)
ředitelka realitní společnosti

MUDr. Helena Němcová (69)
primářka kožního oddělení

Ing. Zdeněk Berka (71)
starosta, t.č. v důchodu

Ing. Miroslav Tarant (55)
pedagog

Bc. Pavlína Taran (37)
ředitelka os. Chráněné bydlení Sokolov

Ing. Jan Mareš (34)
technik-stavebnictví

Jaroslav Mudra, DiS. (57)
správce kapucínského kláštera

Bohumil Zeman (48)
spediční dispečer

Mgr. Hana Prajková (34)
fyzioterapeutka

Ing. Renata Stulíková (34)
vedoucí administrativy

Andrea Garhoferová (67)
ředitelka MŠ, t.č. v důchodu

Mgr. Soňa Zaschkeová (52)
sociální pracovnice

Josef Kábrt (65)
řidič

Mgr. Petra Midrlová, DiS. (46)
pedagog

Ivana Fischerová (50)
pojišťovací poradce

Bc. Šárka Cimermanová, DiS. (48)
realitní poradce

Cordulka Procházková (69)
důchodce

Mrg. Jitka Srbová (36)
epidemiolog

Historie

Naše hnutí není rychlokvaška. Do dění ve měste zasahujeme již od roku 1989 a přesto nestárneme.
Snažíme se poskytovat pomocnou ruku i mladším se zájmem podílet se na chodu města.

Pojďte k volbám

pátek 23. a sobota 24. září 2022

volte Sokolováky, ne parlamentní strany