Radnice středu - Nezávislí

Vize města, kde
dává smysl žít

Naše cíle

Vzhled města

Podpora studií na modernizaci města, navýšení pěších zón s důrazem na výsadbu zeleně a údržbu městských parků.

Kvalita života a ekologie

Zlepšení podmínek pro navýšení podílu cyklodopravy ve městě, poskytnutí městské hromadné dopravy zdarma.

Pořádek a bezpečnost

Supervize městské policie, její spolupráce s PČR a MÚ při dohledu nad dodržováním pořádku a občanského soužití.

Dostupnost bydlení a služeb

Směřování investic do rekonstrukcí a budování objektů za účelem vytvoření bydlení pro mladé rodiny a seniory.

Kultura s sport

Podpora soukromých a občanských iniciativ při organizování kulturních a sportovních akcí.

Kvalitní školství

Podpora modernizace tříd a využivání informačních technologií, především u technických oborů místních škol.

Historie

Naše hnutí není rychlokvaška. Do dění ve měste zasahujeme již od roku 1989 a přesto nestárneme.
Snažíme se poskytovat pomocnou ruku i mladším se zájmem podílet se na chodu města.